OSUSZANIE PO ZALANIU

Jedną z najczęstszych przyczyn zalania mieszkania jest awaria instalacji znajdującej się w mieszkaniu lub budynku, jak też instalacji przyłączy urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym np. pralki, zmywarki, lodówki. Rzadziej do zalań dochodzi na skutek nieszczelności instalacji kanalizacyjnej, gdyż w tym przypadku mamy raczej do czynienia z procesem o dłuższym horyzoncie czasowym, a o samym problemie dowiadujemy się najczęściej po wystąpieniu efektów ubocznych tj. zawilgocenia się ścian lub pojawienia się na ścianach wykwitów pleśni.

Zalania mieszkań nasilają się wraz z nastaniem okresu wakacyjnego, gdyż wtedy statystycznie więcej ludzi opuszcza miejsca zamieszkania na okresy kilku lub kilkunastodniowe. Wystąpienie podczas nieobecności awarii powoduje często duże zalanie, które rozprzestrzenia się na wiele sąsiadujący pomieszczeń lub nawet mieszkań, a czasami w budynkach spotyka się zalania lokali występujących na niższych piętrach. Praktycznie w każdym takim przypadku mam do czynienia ze skutkami zalań, które można ocenić wzrokowo tj. mokre ściany, podłoga lub sufit, ale najczęściej również mamy do czynienia z zalaniami podposadzkowymi, gdyż znajdująca się w pomieszczeniach woda przedostaje się poprzez dylatacje przyścienne pod warstwę posadzki (jastrychu i izolacji cieplnej). Tego zalania bezpośrednio na obiekcie nie widać, ale sama konieczność osuszania podposadzkowego może być stwierdzona poprzez przeprowadzenie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian, posadzek, oraz warstw podposadzkowych. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy z możliwie niewielką ingerencją w substancje budowlaną przeprowadzić konieczne pomiary.

Osuszanie Mieszkań Warszawa 668 920 960

Osuszanie mieszkania jest niezbędne w przypadku zalania podposadzkowego, z którym możemy mieć do czynienie w następujących przypadkach:

  • awaria instalacji przyłączeniowej wody w urządzeniach gospodarstwa domowego (przyłącze w pralce, zmywarce, lodówce lub nieszczelność instalacji wodnej lub kanalizacyjnej
  • awaria instalacji bezpośrednio w posadzce np. przewody CO lub ogrzewania podłogowego
  • awaria instalacji biegnących w ścianach w naszym mieszkaniu lub mieszkaniu sąsiada
  • zalanie na skutek nieszczelności dachu lub elewacji budynku

W każdym ww. przypadku oprócz oczywistej potrzeby osuszania za pomocą osuszaczy kondensacyjnych należy przeprowadzić pomiary w celu stwierdzenia lub wykluczenia wody lub wilgoci po posadzką. Pozostawienie bowiem wody lub wilgoci pod posadzką powoduje tzw. szkody wtórne:

  • przenoszenie zawilgocenia na ściany i w efekcie pojawienie się zagrzybienia
  • pojawianie się wykwitów na ścianach, odspajanie się farby i tynku
  • rozpad warstwy izolacji pod posadzką, a w przypadku jastrychu anhydrytowego również samej posadzki
  • rozpoczęcie pod posadzką procesów gnilnych, tworzenie się zarodników grzybów i pleśni, które następnie wydostają się poprzez dylatacje przyścienne do pomieszczeń i powodują bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka
  • rozwój wirusów i bakterii powoduje dodatkowo nieprzyjemny zapach i reakcje alergiczne

Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, a ewentualnej jej późniejsze usunięcie będzie trwało dłużej i będzie bardziej kosztowne. Przeprowadzenie tylko osuszania poprzez np. samodzielne wypożyczenie osuszacza kondensacyjnego nie ma tutaj najmniejszego sensu i jest tylko wyrzucaniem pieniędzy.

W przypadku zalania podposadzkowego firma Dryfast Sp. z o.o. oferuje szybkie przeprowadzenie procesu osuszania podposadzkowego, instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu nowoczesne osuszacze warstw podposadzkowych, wraz z innymi urządzeniami towarzyszącymi. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.