OSUSZANIE PODŁOGI PO ZALANIU

Z koniecznością osuszania podłogi mamy najczęściej do czynienia w procesach osuszania technologicznego w nowo wybudowanych obiektach, w których wykonano posadzki (jastrychy), ścianki działowe lub przeprowadzono wewnętrzne prace remontowe lub tynkarskie. Na wszystkich etapach prac budowlanych i wykończeniowych stosuje się materiały, które do aplikacji wymagają wykorzystania w odpowiednich proporcjach domieszki wody. Po czasie wiązania się materiałów pozostaje zawsze w substancji budowlanej duża część wody, która powinna zostać z niej usunięta, gdyż uniemożliwia ona przeprowadzanie kolejnych etapów prac wykończeniowych.

Obecnie wykorzystuje się szczelne okna i izolację ze styropianu, co uniemożliwia swobodne oddanie przez obiekt wilgoci technologicznej do otoczenia. W takim przypadku przeprowadza się osuszanie technologiczne, czyli osuszanie kondensacyjne wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza z zachowaniem ściśle kontroli wydajności osuszania i temperatury. Każdy proces osuszania powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.


OSUSZANIE PODŁOGI DAJE NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:

  • Oszczędności czasu i pieniędzy, dzięki skróceniu czasu inwestycji i prac wykończeniowych
  • Umożliwienie zabudowę materiałów wykończeniowych wrażliwych na wilgoć np. paneli, parkietów lub innych typów posadzek drewnianych
  • Zmniejszenie kosztów prac wykończeniowych, gdyż dosuszone posadzki nie wymagają stosowania specjalnych dodatkowych i drogich gruntów, które mają odcinać wilgoć resztkową zawartą w substancji budowlanej
  • Zmniejszenie kosztów ogrzewania
  • Zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni w substancji budowlanej o podwyższonej wilgotności


Firma Dryfast Sp. z o.o. oferuje szybkie przeprowadzenie procesu technologicznego osuszania podłóg instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi, tak aby optymalnie dobrać technologię do konkretnego przypadku. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.