OSUSZANIE ŚCIAN

W przypadku występowania podwyższonej wilgotności ścian należy przeprowadzić odpowiedni proces osuszania kondensacyjnego z zachowaniem ściśle kontroli wydajności osuszania i temperatury. Każdy proces osuszania powinien jednak być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian, posadzek, oraz ewentualnie warstw podposadzkowych. Do celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.

Jeżeli zawilgocenie ścian nastąpiło w skutek odkrytej awarii przyczyna jest oczywista, jednak jeżeli ściany są wilgotne przy nieznanych przyczynach wymagane jest wykonanie pomiarów substancji budowlanej, znalezienie przyczyny wilgoci, usunięcie przyczyny i przeprowadzenie procesu osuszania. W każdym jednak przypadku firma Dryfast Sp. z o.o. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wykonać niezbędne pomiary i odpowiednio dobrać technologię w celu likwidacji konkretnej szkody.

Osuszanie ścian może być konieczne w następujących przypadkach:

  • zalaniu warstwy podposadzkowej na skutek awarii instalacji przyłączeniowej wody w urządzeniach gospodarstwa domowego (przyłącze w pralce, zmywarce, lodówce lub nieszczelność instalacji wodnej lub kanalizacyjnej
  • awaria instalacji biegnących w ścianach w naszym mieszkaniu lub mieszkaniu sąsiada
  • na skutek nieszczelności dachu lub elewacji budynku
  • niepoprawnie wykonanej izolacji ścian i kapilarnym podciąganiem wilgoci
  • niepoprawną wentylacją i długotrwałym napływem wilgoci z urządzeń lub przebywających w pomieszczeniu ludzi

W każdym przypadku oprócz oczywistej potrzeby osuszania za pomocą osuszaczy kondensacyjnych należy przeprowadzić pomiary w celu stwierdzenia lub wykluczenia wody lub wilgoci po posadzką. Pozostawienie wilgotnych ścian powoduje następujące szkody:

  • przenoszenie zawilgocenia na przyległe ściany, również innych pomieszczeniach lub nawet innych lokali, czyli zwiększanie się zakresu szkody
  • pojawianie się wykwitów na ścianach, odspajanie się farby i tynku
  • pojawienie się zagrzybienia, zarodników pleśni, które powodują bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka
  • rozwój wirusów i bakterii, który powoduje dodatkowo nieprzyjemny zapach i reakcje alergiczne

Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, następować będzie degradacja mienia, a ewentualna późniejsza restytucja będzie trwała dłużej i będzie bardziej kosztowna. W takich przypadkach zalecane jest powierzenie rozwiązania problemu specjalistycznej firmie, która da gwarancję minimalizacji całkowitych kosztów.

Dryfast Sp. z o.o. oferuje szybkie przeprowadzenie procesu osuszania kondensacyjnego instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z innymi urządzeniami towarzyszącymi. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.