OSUSZANIE ŚCIAN

Osuszanie ścian jest konieczne w przypadku wystąpienia podwyższonej wilgotności ściany i należy przeprowadzić odpowiedni proces osuszania kondensacyjnego z zachowaniem ściśle kontroli wydajności osuszania i temperatury. Każdy proces osuszania ścian powinien jednak być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian, posadzek, oraz ewentualnie warstw podposadzkowych. Do celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary. Jeżeli zawilgocenie ścian nastąpiło w skutek odkrytej awarii przyczyna jest oczywista, jednak jeżeli ściany są wilgotne przy nieznanych przyczynach wymagane jest wykonanie pomiarów substancji budowlanej, znalezienie przyczyny wilgoci, usunięcie przyczyny i przeprowadzenie procesu osuszania. W każdym przypadku firma Dryfast Sp. z o.o. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wykonać niezbędne pomiary i odpowiednio dobrać technologię do osuszania ścian.


OSUSZANIE WARSZAWA

Osuszanie ścian jak również profesjonalne i kompleksowe osuszanie każdego rodzaju lub typu obiektów budowlanych świadczymy na terenie całego województwa mazowieckiego, natomiast głównie w mieście Warszawa. Dryfast Sp. z o.o. oferuje profesjonalne osuszanie ścian poprzez szybkie przeprowadzenie procesu osuszania kondensacyjnego instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z innymi urządzeniami towarzyszącymi. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach. Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, następować będzie degradacja mienia, a ewentualna późniejsza restytucja będzie trwała dłużej i będzie bardziej kosztowna. W takich przypadkach zalecane jest powierzenie rozwiązania problemu specjalistycznej firmie, która da gwarancję minimalizacji całkowitych kosztów.