OSUSZANIE BUDYNKÓW

Osuszanie budynków jak również kamienic, garaży, obiektów przemysłowych lub innych całych obiektów najczęściej jest spowodowane na skutek powodzi lub intensywnych opadów deszczu. Obiekty takie wymagają możliwie szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody, gdyż jest to związane z niemożliwością korzystania z obiektu przez większą liczbę ludzi. Obecnie przy dużym nagromadzeniu budynków nawet średniej wielkości deszcz może powodować zalewanie garaży, klatek schodowych, lub szachtów windowych, wynika to z faktu, że większość kanalizacji deszczowej nie jest odpowiednio często konserwowana i udrażniana i nie jest w stanie przyjąć na raz dużej ilości wody opadowej. Duże powierzchnie dachów tworzą wielkie zlewnie, z których woda jest często przekierowywana do kanalizacji o niewystarczającej możliwości odbioru wody. Wtedy bardzo często dochodzi do dużych powierzchniowo zalań w budynkach lub halach przemysłowych.

W takim przypadku przeprowadza się zawsze proces osuszania kondensacyjnego wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, ale najczęściej również towarzyszy temu proces osuszania podposadzkowego lub między stropowego, gdyż wlewająca się woda często w tych warstwach znajduje swoje ujście. Każdy proces osuszania powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.

OSUSZANIE WARSZAWA

Osuszanie budynków, garaży itp. najczęściej jest konieczne w przypadkach:

 • powodzi, gdzie część budynku pozostaje przez pewien czas pod wodą
 • intensywnych deszczów, podczas których kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odebrać w krótkim czasie napływającej wody
 • awarii rurociągów ciśnieniowych większych średnic, tranzytowych lub na przyłączach do budynków
 • awarii instalacji wewnątrz budynku na wyższych piętrach lub instalacji pionowych, gdzie woda spływa i zalewa wszystkie powierzchnie poniżej
 • dużej nieszczelności, uszkodzenia izolacji powierzchni dachu lub instalacji odprowadzającej wodę z dachu
 • zaniedbania budynku, kamienicy, które na skutek słabej izolacji i długiego okresu czasu (co najmniej kilkadziesiąt lat) kapilarnie wchłaniały wilgoć

Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, następować będzie degradacja mienia, a ewentualna późniejsza restytucja będzie trwała dłużej i będzie bardziej kosztowna. W takich przypadkach zalecane jest powierzenie rozwiązania problemu specjalistycznej firmie, która da gwarancję minimalizacji całkowitych kosztów.

Przeprowadzenie odpowiedniego procesu osuszania daje następujące korzyści:

 • szybkie przywrócenie stanu obiektu sprzed szkody i możliwość jego normalnego użytkowania
 • zatrzymanie procesu degradacji substancji budowlanej
 • zapobieganiu powstawaniu zarodników pleśni i grzybów, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka
 • zmniejszeniu i usunięciu nieprzyjemnego zapachu po zalaniu
 • minimalizacja prac remontowych

Firma Dryfast Sp. z o.o. oferuje sprawne przeprowadzenie procesu osuszania całego obiektu instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi. W razie konieczności gwarantujemy przeprowadzenie procesu:

 • osuszania ścian i murów
 • osuszania posadzki i warstw izolacji po posadzką
 • osuszania miedzy stropowego w garażach podziemnych
 • osuszania w warstwach izolacyjnych dachu
 • osuszania elewacji

Całość procesu osuszania kończymy przeprowadzając ozonowanie i neutralizację w ten sposób zarodniki grzybów, pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.