OSUSZANIE BUDYNKÓW

Osuszanie budynków jak również kamienic, garaży, obiektów przemysłowych lub innych całych obiektów świadczymy w Warszawie i na obszarze województwa mazowieckiego. Oferujemy osuszanie budynków kondensacyjne oraz osuszanie budynków po zalaniu, które najczęściej jest spowodowane na skutek powodzi lub intensywnych opadów deszczu. Obiekty takie wymagają możliwie szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody, gdyż jest to związane z niemożliwością korzystania z obiektu przez większą liczbę ludzi. Obecnie przy dużym nagromadzeniu budynków nawet średniej wielkości deszcz może powodować zalewanie garaży, klatek schodowych, lub szachtów windowych, wynika to z faktu, że większość kanalizacji deszczowej nie jest odpowiednio często konserwowana i udrażniana i nie jest w stanie przyjąć na raz dużej ilości wody opadowej. Duże powierzchnie dachów tworzą wielkie zlewnie, z których woda jest często przekierowywana do kanalizacji o niewystarczającej możliwości odbioru wody. Wtedy bardzo często dochodzi do dużych powierzchniowo zalań w budynkach lub halach przemysłowych.

Osuszanie budynków kondensacyjne przeprowadza się zawsze w takim przypadku wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, ale najczęściej również towarzyszy temu proces osuszania podposadzkowego lub między stropowego, gdyż wlewająca się woda często w tych warstwach znajduje swoje ujście. Każdy proces osuszania budynku powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary. Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, następować będzie degradacja mienia, a ewentualna późniejsza restytucja będzie trwała dłużej i będzie bardziej kosztowna. W takich przypadkach zalecane jest powierzenie rozwiązania problemu specjalistycznej firmie, która da gwarancję minimalizacji całkowitych kosztów.


OSUSZANIE BUDYNKÓW DAJE NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:

  • szybkie przywrócenie stanu obiektu sprzed szkody i możliwość jego normalnego użytkowania
  • zatrzymanie procesu degradacji substancji budowlanej
  • zapobieganiu powstawaniu zarodników pleśni i grzybów, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka
  • zmniejszeniu i usunięciu nieprzyjemnego zapachu po zalaniu
  • minimalizacja prac remontowych
OSUSZANIE

OSUSZANIE WARSZAWA

Osuszanie budynków oraz osuszanie innych obiektów budowlanych świadczymy głównie w mieście stołecznym Warszawa i na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie procesu osuszania całego obiektu instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi. W razie konieczności gwarantujemy przeprowadzenie procesu:

  • osuszania ścian i murów
  • osuszania posadzki i warstw izolacji po posadzką
  • osuszania miedzy stropowego w garażach podziemnych
  • osuszania w warstwach izolacyjnych dachu
  • osuszania elewacji

Całość procesu osuszania kończymy przeprowadzając ozonowanie i neutralizację w ten sposób zarodniki grzybów, pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1Czy dużo zapłacę za prąd, urządzenia do osuszania wydają się duże i energochłonne?
Na rynku możemy spotkać firmy, które do osuszania mieszkań wykorzystują stare osuszacze budowlane, importowane z zagranicy i poprzerabiane, Polak przecież potrafi. W takim wypadku koszt energii będzie wysoki. Nasza firma bazując na doświadczeniu i wiedzy odpowiednio dobiera ilość i rodzaj urządzeń, tak aby cały system był ekonomiczny i zużycie energii możliwie małe. Klient otrzymuje od nas również wyliczenie zużycia energii w protokole końcowym, aby można było pokryć ten koszt z polisy.
2Jaka technologia osuszania jest najlepsza?
Zależy z jakiego punktu widzenia. Ubezpieczyciel powie, że najtańsza, ktoś inny powie, że najszybsza, a naszym zdaniem optymalna tj. ekonomiczna i bezpieczna. Dokładnie tak wyglądają nasze instalacje, przeprowadzamy proces pomiarów i wizji obiektu, dobieramy technologię, instalujemy urządzenia, nadzorujemy cały proces. Wszystkie działania, o których informujemy, uwzględniają ekonomię i bezpieczeństwo lokatora.
3Czy otrzymam gwarancję?
Tak. Po wykonaniu procesu osuszania zgodnie z naszą technologią dobraną do konkretnego obiektu otrzymacie od nas Państwo pisemną gwarancję wykonania osuszania obiektu po zalaniu.
4Jestem deweloperem i gonią mnie terminy wydania lokali, czy możecie pomóc?
Oczywiście. Dysponujemy dużym zapleczem maszynowym, posiadamy osuszacze dużych wydajności, wentylatory, nagrzewnice, ale przede wszystkim posiadamy doświadczenie, jak w sposób bezpieczny przeprowadzić proces osuszania nowobudowanych lokali, tak aby nie zniszczyć jastrychów i tynków.
5Czy oprócz osuszania mieszkań osuszacie też całe domy?
Tak. Mamy również doświadczenie w osuszaniu domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, domów parterowych i kilkupiętrowych. Awarii doświadczają różne obiekty, pęknięta rura potrafi zalać kilka mieszkań na raz, przeciekający dach kilka pięter, a niepoprawnie wykonana izolacja spowodować w dłuższym czasie zawilgocenie ścian i grzyb w całej kamienicy.
6Czy oprócz deweloperów współpracują Państwo ze spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi?
Wspólnoty, spółdzielnie i zarządcy nieruchomości to często nasi klienci. Ich pozytywne doświadczenia z jednego obiektu skutkują dla nas kolejnymi zleceniami, co nas bardzo cieszy. Wyróżnia nas tutaj nasza kompleksowość i podejście do rozwiązywania ich problemów.