...

Osuszanie budynków Warszawa

Osuszanie Budynków Warszawa

Osuszanie budynków jak również kamienic, garaży, obiektów przemysłowych lub innych całych obiektów świadczymy w Warszawie i na obszarze województwa mazowieckiego. Oferujemy osuszanie budynków kondensacyjne oraz osuszanie budynków po zalaniu, które najczęściej jest spowodowane na skutek powodzi lub intensywnych opadów deszczu.

Osuszanie budynków Warszawa

 Obiekty takie wymagają możliwie szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody, gdyż jest to związane z niemożliwością korzystania z obiektu przez większą liczbę ludzi. Obecnie przy dużym nagromadzeniu budynków nawet średniej wielkości deszcz może powodować zalewanie garaży, klatek schodowych, lub szachtów windowych, wynika to z faktu, że większość kanalizacji deszczowej nie jest odpowiednio często konserwowana i udrażniana i nie jest w stanie przyjąć na raz dużej ilości wody opadowej. Duże powierzchnie dachów tworzą wielkie zlewnie, z których woda jest często przekierowywana do kanalizacji o niewystarczającej możliwości odbioru wody. Wtedy bardzo często dochodzi do dużych powierzchniowo zalań w budynkach lub halach przemysłowych.

Osuszanie budynków kondensacyjne przeprowadza się zawsze w takim przypadku wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, ale najczęściej również towarzyszy temu proces osuszania podposadzkowego lub między stropowego, gdyż wlewająca się woda często w tych warstwach znajduje swoje ujście. Każdy proces osuszania budynku powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary. Zbagatelizowanie tego problemu w chwili jego wykrycia może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela roszczenia wypłaty odszkodowania. Szkoda będzie się powiększać, następować będzie degradacja mienia, a ewentualna późniejsza restytucja będzie trwała dłużej i będzie bardziej kosztowna. W takich przypadkach zalecane jest powierzenie rozwiązania problemu specjalistycznej firmie, która da gwarancję minimalizacji całkowitych kosztów.

Osuszanie budynków - Korzyści

  • szybkie przywrócenie stanu obiektu sprzed szkody i możliwość jego normalnego użytkowania
  • zatrzymanie procesu degradacji substancji budowlanej
  • zapobieganiu powstawaniu zarodników pleśni i grzybów, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka
  • zmniejszeniu i usunięciu nieprzyjemnego zapachu po zalaniu
  • minimalizacja prac remontowych

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej działalności w branży jesteśmy na bieżąco z najnowszymi technologiami i metodami osuszania.

Techniczna kadra

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim stażem.

Najlepszy sprzęt

Korzystamy z najlepszego dostępnego sprzętu na rynku i na każdy przypadek zalania mamy gotowe rozwiązania i metody.

Gwarancja

Na nasze usługi wystawiamy pisemną gwarancję oraz pomagamy także przygotować dokumentację dla ubezpieczalni

Osuszanie budynków Warszawa

Osuszanie budynków oraz osuszanie innych obiektów budowlanych świadczymy głównie w mieście stołecznym Warszawa i na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie procesu osuszania całego obiektu instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi. W razie konieczności gwarantujemy przeprowadzenie procesu:

  • osuszania ścian i murów
  • osuszania posadzki i warstw izolacji po posadzką
  • osuszania miedzy stropowego w garażach podziemnych
  • osuszania w warstwach izolacyjnych dachu
  • osuszania elewacji

Całość procesu osuszania kończymy przeprowadzając ozonowanie i neutralizację w ten sposób zarodniki grzybów, pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.

OSUSZANIE BUDYNKÓW WARSZAWA - NASZA OFERTA

Specjalizujemy się w skutecznym usuwaniu szkód po zalaniach, osuszaniem obiektów budowlanych i przemysłowych, domów, kamienic, mieszkań. Osuszanie całych kompleksów oraz obiektów komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej takich jak urzędy, szkoły czy przedszkola.

OSUSZANIE

BUDYNKÓW, DOMÓW, MIESZKAŃ
MURÓW, ŚCIAN, TYNKÓW
GARAŻY, PIWNIC
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

OSUSZACZE WYNAJEM

DOMOWE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
KONDENSACYJNE

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

LOKALIZACJA WYCIEKÓW WODY
WYKRYWANIE PRZECIEKÓW
WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

ODGRZYBIANIE

BUDYNKÓW, DOMÓW, MIESZKAŃ
ŚCIAN, MURÓW
USUWANIE PLEŚNI
OZONOWANIE ŚCIAN

WYPOŻYCZALNIA

NAGRZEWNICE
WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE
PROMIENNIKI PODCZERWIENI
MIERNIKI

POMIARY

POMIARY WILGOTNOŚCI
POMIARY POWIETRZA
POMIARY TERMOWIZYJNE
BADANIA TERMOWIZYJNE

OSUSZANIE BUDYNKÓW - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na rynku możemy spotkać firmy, które do osuszania mieszkań wykorzystują stare osuszacze budowlane, importowane z zagranicy i poprzerabiane, Polak przecież potrafi. W takim wypadku koszt energii będzie wysoki. Nasza firma bazując na doświadczeniu i wiedzy odpowiednio dobiera ilość i rodzaj urządzeń, tak aby cały system był ekonomiczny i zużycie energii możliwie małe. Klient otrzymuje od nas również wyliczenie zużycia energii w protokole końcowym, aby można było pokryć ten koszt z polisy.

Zależy z jakiego punktu widzenia. Ubezpieczyciel powie, że najtańsza, ktoś inny powie, że najszybsza, a naszym zdaniem optymalna tj. ekonomiczna i bezpieczna. Dokładnie tak wyglądają nasze instalacje, przeprowadzamy proces pomiarów i wizji obiektu, dobieramy technologię, instalujemy urządzenia, nadzorujemy cały proces. Wszystkie działania, o których informujemy, uwzględniają ekonomię i bezpieczeństwo lokatora.
 

Tak. Po wykonaniu procesu osuszania zgodnie z naszą technologią dobraną do konkretnego obiektu otrzymacie od nas Państwo pisemną gwarancję wykonania osuszania obiektu po zalaniu.

Oczywiście. Dysponujemy dużym zapleczem maszynowym, posiadamy osuszacze dużych wydajności, wentylatory, nagrzewnice, ale przede wszystkim posiadamy doświadczenie, jak w sposób bezpieczny przeprowadzić proces osuszania nowobudowanych lokali, tak aby nie zniszczyć jastrychów i tynków.

Tak. Mamy również doświadczenie w osuszaniu domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, domów parterowych i kilkupiętrowych. Awarii doświadczają różne obiekty, pęknięta rura potrafi zalać kilka mieszkań na raz, przeciekający dach kilka pięter, a niepoprawnie wykonana izolacja spowodować w dłuższym czasie zawilgocenie ścian i grzyb w całej kamienicy.

Wspólnoty, spółdzielnie i zarządcy nieruchomości to często nasi klienci. Ich pozytywne doświadczenia z jednego obiektu skutkują dla nas kolejnymi zleceniami, co nas bardzo cieszy. Wyróżnia nas tutaj nasza kompleksowość i podejście do rozwiązywania ich problemów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.