OSUSZANIE MURÓW

Osuszanie murów w budynkach, kamienicach lub obiektach przemysłowych powstaje najczęściej na skutek powodzi lub intensywnych opadów deszczu. Obiekty takie wymagają możliwie szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody, gdyż jest to związane z niemożliwością korzystania z nich przez większą liczbę ludzi. Obecnie przy dużym nagromadzeniu budynków nawet średniej wielkości deszcz może powodować zalewanie garaży, klatek schodowych, lub szachtów windowych, wynika to z faktu, że większość kanalizacji deszczowej nie jest odpowiednio często konserwowana i udrażniana i nie jest w stanie przyjąć na raz dużej ilości wody opadowej. Duże powierzchnie dachów tworzą wielkie zlewnie, z których woda jest często przekierowywana do kanalizacji o niewystarczającej możliwości odbioru wody. Wtedy bardzo często dochodzi do dużych powierzchniowo zalań w budynkach prowadzących do dużego zawilgocenia murów i zawsze przeprowadza się proces osuszania kondensacyjnego wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Każdy proces osuszania murów powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.


OSUSZANIE WARSZAWA

Osuszanie murów oraz osuszanie różnego rodzaju obiektów i budynków świadczymy na terenie całego województwa mazowieckiego, natomiast głównie oferujemy usługi w mieście stołecznym Warszawa. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie procesu osuszania całego obiektu instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.