OSUSZANIE MURÓW

Z koniecznością osuszania murów występujących w budynkach, kamienicach lub obiektach przemysłowych mamy najczęściej do czynienia na skutek powodzi lub intensywnych opadów deszczu. Obiekty takie wymagają możliwie szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody, gdyż jest to związane z niemożliwością korzystania z nich przez większą liczbę ludzi. Obecnie przy dużym nagromadzeniu budynków nawet średniej wielkości deszcz może powodować zalewanie garaży, klatek schodowych, lub szachtów windowych, wynika to z faktu, że większość kanalizacji deszczowej nie jest odpowiednio często konserwowana i udrażniana i nie jest w stanie przyjąć na raz dużej ilości wody opadowej. Duże powierzchnie dachów tworzą wielkie zlewnie, z których woda jest często przekierowywana do kanalizacji o niewystarczającej możliwości odbioru wody. Wtedy bardzo często dochodzi do dużych powierzchniowo zalań w budynkach prowadzących do dużego zawilgocenia murów.

W takim przypadku przeprowadza się zawsze proces osuszania kondensacyjnego wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Każdy proces osuszania powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.

Z osuszaniem murów mamy do czynienia w następujących przypadkach:

 • powodzi, gdzie część budynku pozostaje przez pewien czas pod wodą
 • intensywnych deszczów, podczas których kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odebrać w krótkim czasie napływającej wody
 • awarii rurociągów ciśnieniowych większych średnic, tranzytowych lub na przyłączach do budynków
 • awarii instalacji wewnątrz budynku na wyższych piętrach lub instalacji pionowych, gdzie woda spływa i zalewa wszystkie powierzchnie poniżej
 • dużej nieszczelności, uszkodzenia izolacji powierzchni dachu lub instalacji odprowadzającej wodę z dachu
 • zaniedbania budynku, kamienicy, które na skutek słabej izolacji i długiego okresu czasu (co najmniej kilkadziesiąt lat) kapilarnie wchłaniały wilgoć

Przeprowadzenie odpowiedniego procesu osuszania daje następujące korzyści:

 • szybkie przywrócenie stanu obiektu sprzed szkody i możliwość jego normalnego użytkowania
 • zatrzymanie procesu degradacji substancji budowlanej
 • zapobieganiu powstawaniu zarodników pleśni i grzybów, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka
 • zmniejszeniu i usunięciu nieprzyjemnego zapachu po zalaniu
 • minimalizacja prac remontowych

Pozostawienie wilgotnych murów powoduje następujące szkody:

 • przenoszenie zawilgocenia na przyległe ściany, również innych pomieszczeniach lub nawet innych lokali, czyli zwiększanie się zakresu szkody
 • pojawianie się wykwitów na ścianach, odspajanie się farby i tynku
 • pojawienie się zagrzybienia, zarodników pleśni, które powodują bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka
 • rozwój wirusów i bakterii, który powoduje dodatkowo nieprzyjemny zapach i reakcje alergiczne

Firma Dryfast Sp. z o.o. oferuje sprawne przeprowadzenie procesu osuszania całego obiektu instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.