OSUSZANIE TYNKÓW

W przypadku występowania podwyższonej wilgotności tynków na ścianach należy przeprowadzić odpowiedni proces osuszania kondensacyjnego z zachowaniem ściśle kontroli wydajności osuszania i temperatury. Proces osuszania powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów wilgotności tynków. Do celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób sprawny przeprowadzić konieczne pomiary. Jeżeli zawilgocenie tynków na ścianach nastąpiło w skutek zidentyfikowanej awarii przyczyna jest oczywista, jednak jeżeli tynki i ściany są wilgotne przy nieznanych przyczynach wymagane jest wykonanie pomiarów substancji budowlanej, znalezienie przyczyny wilgoci, usunięcie przyczyny i przeprowadzenie procesu osuszania. W każdym jednak przypadku firma Dryfast Sp. z o.o. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby wykonać niezbędne pomiary i odpowiednio dobrać technologię w celu likwidacji konkretnej szkody.


Z WILGOTNYMI TYNKAMI NA ŚCIANACH ŚCIANAMI MOŻEMY MIEĆ DO CZYNIENIE W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

 • zalaniu warstwy podposadzkowej na skutek awarii instalacji przyłączeniowej wody w urządzeniach gospodarstwa domowego (przyłącze w pralce, zmywarce, lodówce lub nieszczelność instalacji wodnej lub kanalizacyjnej
 • awaria instalacji biegnących w ścianach w naszym mieszkaniu lub mieszkaniu sąsiada
 • na skutek nieszczelności dachu lub elewacji budynku
 • niepoprawnie wykonanej izolacji ścian i kapilarnym podciąganiem wilgoci
 • niepoprawną wentylacją i długotrwałym napływem wilgoci z urządzeń lub przebywających w pomieszczeniu ludzi

Z koniecznością osuszania tynków mamy do czynienia praktycznie zawsze w przypadku nowych obiektów, w których wykonano posadzki (jastrychy), ścianki działowe lub przeprowadzono wewnętrzne prace remontowe lub tynkarskie. Na wszystkich etapach prac budowlanych i wykończeniowych stosuje się materiały, które do aplikacji wymagają wykorzystania w odpowiednich proporcjach domieszki wody. Po czasie wiązania się materiałów pozostaje zawsze w substancji budowlanej duża część wody, która powinna zostać z niej usunięta, gdyż uniemożliwia ona przeprowadzanie kolejnych etapów prac wykończeniowych. Obecnie wykorzystuje się szczelne okna i izolację ze styropianu, co uniemożliwia swobodne oddanie przez obiekt wilgoci technologicznej do otoczenia. W takim przypadku przeprowadza się osuszanie technologiczne, czyli osuszanie kondensacyjne wraz z wmuszeniem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, z zachowaniem ściśle kontroli wydajności osuszania i temperatury. Każdy proces osuszania powinien być poprzedzony wykonaniem na obiekcie niezbędnych pomiarów parametrów substancji budowlanej tj. zawilgocenia ścian i posadzek, oraz doborem odpowiedniej technologii. Do tego celu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, wiedzy i doświadczenia, jak w sposób nieuciążliwy przeprowadzić konieczne pomiary.


Z OSUSZANIEM TECHNOLOGICZNYM TYNKÓW MAMY DO CZYNIENIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

 • rozbudowa lub budowa nowego obiektu np. domu, budynku mieszkalnego lub obiektu niemieszkalnego
 • remont generalny połączony z przesuwaniem ścianek lub wykonaniem nowych posadzek
 • przeprowadzenia prac tynkarskich
 • konieczność przyspieszenia lub możliwość przeprowadzenia prac parkieciarskich lub posadzkarskich
 • konieczność przeprowadzenia prac glazurniczych, tapetowania lub malowania
 • przyspieszenie prac wykończeniowych, które wiążą się z instalacją materiałów nie przepuszczających pary wodnej lub wrażliwych na wilgoć

PRZEPROWADZENIE ODPOWIEDNIEGO PROCESU OSUSZANIA TYNKÓW DAJE NASTĘPUJĄCE KORZYŚCI:

 • Oszczędności czasu i pieniędzy, dzięki skróceniu czasu inwestycji i prac wykończeniowych
 • Umożliwienie zabudowę materiałów wykończeniowych wrażliwych na wilgoć np. drewnianych paneli ściennych lub posadzek drewnianych
 • Zmniejszenie kosztów prac wykończeniowych, gdyż dosuszone tynki często nie wymagają stosowania specjalnych dodatkowych i drogich gruntów, które mają odcinać wilgoć zawartą w substancji budowlanej
 • Zmniejszenie kosztów ogrzewania
 • Zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni w substancji budowlanej o podwyższonej wilgotności

Firma Dryfast Sp. z o.o. oferuje szybkie przeprowadzenie procesu osuszania tynków instalując na obiekcie specjalnie skonstruowane do tego celu profesjonalne, nowoczesne i wydajne osuszacze, wraz z wentylatorami i w razie potrzeby nagrzewnicami, promiennikami i innymi urządzeniami towarzyszącymi, tak aby opytmalnie dobrać technologię do konkretnego przypadku. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu branżowym, oraz nowoczesnych, bezpiecznych i energooszczędnych urządzeniach.