POMIARY WILGOTNOŚCI

Jesteśmy związani z branżą osuszania od wielu lat i dlatego zawsze zalecamy działanie prewencyjne, które dają szanse na stwierdzenie potencjalnych słabych punktów obiektu z punktu widzenia wilgotności substancji budowlanej lub ryzyka zalania na skutek awarii. Żadne działania prewencyjne nie dają 100% pewności, że zdarzenie awarii nie wystąpi, jednakże na podstawie audytu wiele z nich jesteśmy w stanie przewidzieć, a ich zapobieganie jest zawsze tańsze i mniej uciążliwe, niż likwidacja szkody po awarii.


OSUSZANIE WARSZAWA

Wykonujemy profesjonalne pomiary wilgotności jak również oferujemy osuszanie wszystkich budynków lub obiektów budowlanych na terenie województwa mazowieckiego i w mieście stołecznym Warszawa. W ramach naszej oferty proponujemy klientom następujące audyty i pomiary budowlane:

  • audyty wilgotności budynków
  • termowizja i audyt energetyczny
  • pomiary zanieczyszczenia powietrza
  • powierzchniowe i wgłębne pomiary wilgotności w budynkach przeprowadzane metodą krzyżową, które dają informację na temat prawdopodobnych przyczyn występowania wilgoci
  • pomiary dla firm wykończeniowych, w tym pomiary wilgotności tynków i posadzek metodą karbidową (CM)