POMIARY WILGOTNOŚCI

Jesteśmy związani z branżą osuszania od wielu lat i dlatego zawsze zalecamy działanie prewencyjne, które dają szanse na stwierdzenie potencjalnych słabych punktów obiektu z punktu widzenia wilgotności substancji budowlanej lub ryzyka zalania na skutek awarii. Żadne działania prewencyjne nie dają 100% pewności, że zdarzenie awarii nie wystąpi, jednakże na podstawie audytu wiele z nich jesteśmy w stanie przewidzieć, a ich zapobieganie jest zawsze tańsze i mniej uciążliwe, niż likwidacja szkody po awarii.

W naszej pracy stosujemy najnowocześniejsze dostępne technologie i aktualną wiedzę dotyczącą najlepszych europejskich praktycznych rozwiązań i w odróżnieniu do innych firm łączymy następujące elementy:

  • ekonomiczność procesu osuszania - usługa jest możliwie szybka i tania, oraz małoinwazyjna
  • minimalizacją uciążliwości, poprzez obniżenie hałasu i zmniejszenie niezbędnych czynności ingerencji w substancję budowlaną
  • negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii, urządzeń filtrujących i referencyjnych pomiarów.

W ramach naszej oferty proponujemy następujące audyty i pomiary budowlane:

  • audyty wilgotności budynków
  • termowizja i audyt energetyczny
  • pomiary zanieczyszczenia powietrza
  • powierzchniowe i wgłębne pomiary wilgotności w budynkach przeprowadzane metodą krzyżową, które dają informację na temat prawdopodobnych przyczyn występowania wilgoci
  • pomiary dla firm wykończeniowych, w tym pomiary wilgotności tynków i posadzek metodą karbidową (CM)