...

Pomiary zanieczyszczeń powietrza Warszawa

Pomiary zanieczyszczeń powietrza Warszawa

Firma Dryfast Sp. z o.o. jako uzupełnienie usługi osuszania oferuje opcjonalnie przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczenia powietrza.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza

W naszej pracy zgodnie ze standardem firmy zwracamy dużą uwagę na takie prowadzenie procesu osuszania, aby był on możliwie nieingerujący w substancję budowlaną i możliwie bezpieczny dla osób przebywających w osuszanych pomieszczeniach. Dlatego też stosujemy w naszej technologii osuszania specjalny system filtracji powietrza, który ma zapobiegać przedostawaniu się do pomieszczeń zarodników pleśni i grzybów, które najczęściej występują po zalaniach w warstwach podposadzkowych.

Dodatkowo w razie potrzeby instalujemy w obiekcie urządzenia oczyszczające powietrze z pyłów grubo i drobnoziarnistych, oraz filtrujące powietrze poprzez filtry HEPA H13 z efektywnością 99,9javascript:void(0);7%. Aby zweryfikować jakość powietrza przeprowadzamy podczas procesu suszenia pomiary zanieczyszczenia powietrza w każdym pomieszczeniu za pomocą specjalnego miernika cząstek stałych. W ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować stężenia nie tylko cząstek określanych jako PM2,5 i PM10, lecz także zliczyć ilość cząstek mniejszych niż 2,5 mikrometra. Wykonywane przez nas pomiary obrazują ilości cząstek występujących w przedziale wielkości od 0,3 do 10 mikrometrów, a więc obejmują takie szkodliwe substancje, jak pigmenty farb, mgłę olejową, zarazki, bakterie, roztocza i alergeny i oczywiście zarodniki grzybów i pleśni.

Najczęściej temat zanieczyszczenia powietrza podczas procesu osuszania nie jest przez firmy osuszające poruszany, a podczas samego procesu suszenia zdrowie domowników jest narażone na wiele niewidocznych dla oka niebezpiecznych substancji. Wynika to z niewiedzy pracowników lub temat jest celowo przemilczany, aby zaproponować niższą cenę za podstawową usługę osuszania. Standard naszej firmy jest zupełnie inny. Naszym zdaniem zdrowie i bezpieczeństwo osób zamieszkujących osuszany lokal jest najważniejsze i technologicznie nie ma żadnego problemu, aby był to proces tani i bezpieczny. Doświadczenie pracowników firmy Dryfast Sp. z o.o., świadomość tego problemu, oraz posiadany przez nas park nowoczesnych maszyn i urządzeń łączy ekonomię z bezpieczeństwem zleceniodawcy.

 

Pomiary zanieczyszczeń powietrza - Nasza oferta

Specjalizujemy się w skutecznym usuwaniu szkód po zalaniach, osuszaniem obiektów budowlanych i przemysłowych, domów, kamienic, mieszkań. Osuszanie całych kompleksów oraz obiektów komercyjnych i obiektów użyteczności publicznej takich jak urzędy, szkoły czy przedszkola.

OSUSZANIE

BUDYNKÓW, DOMÓW, MIESZKAŃ
MURÓW, ŚCIAN, TYNKÓW
GARAŻY, PIWNIC
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

OSUSZACZE WYNAJEM

DOMOWE
BUDOWLANE
PRZEMYSŁOWE
KONDENSACYJNE

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

LOKALIZACJA WYCIEKÓW WODY
WYKRYWANIE PRZECIEKÓW
WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

ODGRZYBIANIE

BUDYNKÓW, DOMÓW, MIESZKAŃ
ŚCIAN, MURÓW
USUWANIE PLEŚNI
OZONOWANIE ŚCIAN

WYPOŻYCZALNIA

NAGRZEWNICE
WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE
PROMIENNIKI PODCZERWIENI
MIERNIKI

POMIARY

POMIARY WILGOTNOŚCI
POMIARY POWIETRZA
POMIARY TERMOWIZYJNE
BADANIA TERMOWIZYJNE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.