POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Firma Dryfast Sp. z o.o. jako uzupełnienie usługi osuszania oferuje opcjonalnie przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczenia powietrza. W naszej pracy zgodnie ze standardem firmy zwracamy dużą uwagę na takie prowadzenie procesu osuszania, aby był on możliwie nieingerujący w substancję budowlaną i możliwie bezpieczny dla osób przebywających w osuszanych pomieszczeniach. Dlatego też stosujemy w naszej technologii osuszania specjalny system filtracji powietrza, który ma zapobiegać przedostawaniu się do pomieszczeń zarodników pleśni i grzybów, które najczęściej występują po zalaniach w warstwach podposadzkowych.

Dodatkowo w razie potrzeby instalujemy w obiekcie urządzenia oczyszczające powietrze z pyłów grubo i drobnoziarnistych, oraz filtrujące powietrze poprzez filtry HEPA H13 z efektywnością 99,9javascript:void(0);7%. Aby zweryfikować jakość powietrza przeprowadzamy podczas procesu suszenia pomiary zanieczyszczenia powietrza w każdym pomieszczeniu za pomocą specjalnego miernika cząstek stałych. W ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować stężenia nie tylko cząstek określanych jako PM2,5 i PM10, lecz także zliczyć ilość cząstek mniejszych niż 2,5 mikrometra. Wykonywane przez nas pomiary obrazują ilości cząstek występujących w przedziale wielkości od 0,3 do 10 mikrometrów, a więc obejmują takie szkodliwe substancje, jak pigmenty farb, mgłę olejową, zarazki, bakterie, roztocza i alergeny i oczywiście zarodniki grzybów i pleśni.

Najczęściej temat zanieczyszczenia powietrza podczas procesu osuszania nie jest przez firmy osuszające poruszany, a podczas samego procesu suszenia zdrowie domowników jest narażone na wiele niewidocznych dla oka niebezpiecznych substancji. Wynika to z niewiedzy pracowników lub temat jest celowo przemilczany, aby zaproponować niższą cenę za podstawową usługę osuszania.

Standard naszej firmy jest zupełnie inny. Naszym zdaniem zdrowie i bezpieczeństwo osób zamieszkujących osuszany lokal jest najważniejsze i technologicznie nie ma żadnego problemu, aby był to proces tani i bezpieczny. Doświadczenie pracowników firmy Dryfast Sp. z o.o., świadomość tego problemu, oraz posiadany przez nas park nowoczesnych maszyn i urządzeń łączy ekonomię z bezpieczeństwem zleceniodawcy.