WYKRYWANIE WYCIEKÓW WODY

Wykrywanie wycieków jest często procesem nieszablonowym i w dużej mierze zależy od dwóch podstawowych czynników tj. posiadania i umiejętności posługiwania się różnego rodzaju urządzeniami pomiarowymi i doświadczenia pracownika. Wykrywanie wycieku wymaga często poświęcenia wielu godzin na różnego rodzaju pomiary i próby, które dopiero w sumie mogą doprowadzić nas do punktowej lokalizacji przyczyny zalania lub podwyższonej wilgotności substancji budowlanej. Oczywiście istnieją pewne procedury, które umożliwiają nam skrócenie czasu wykrycia wycieku, ale czasami trzeba wykorzystać całe spektrum pomiarów i obserwacji.

W zależności od konkretnej sytuacji wykorzystujemy następujące metody wykrywania wycieku:

 • bezinwazyjne lub małoinwazyjne pomiary wilgotności powierzchniowej, wgłębnej, wraz z mapą rozkładu wilgoci
 • próby ciśnieniowe poszczególnych odcinków instalacji wg określonej procedury
 • badania profesjonalną kamerą termowizyjną, która umożliwia wykrycie przecieku w przewodach wody ciepłej i ogrzewania podłogowego. Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie przebiegu tych instalacji, wyszukiwanie mostków termicznych i wad wykonawczych w izolacji cieplnej budynku
 • kamery inspekcyjne i termowizja inspekcyjna w miejscach niedostępnych dla ludzkiego oka, które umożliwiają obserwację przebiegu rurociągów w zabudowanych szachtach
 • detekcja za pomocą gazu znacznikowego, która umożliwia punktową lokalizację miejsca wycieku w rurociągach ciśnieniowych przebiegających w posadzkach lub ścianach
 • metoda akustyczna poprzez nasłuch specjalistycznym geofonem niesłyszalnych dla ludzkiego ucha dźwięków emitowanych podczas wycieku wody w rurociągach ciśnieniowych
 • metoda z wykorzystaniem barwników UV, która jest głównie wykorzystywana do lokalizacji wycieków z instalacji grawitacyjnych, kanalizacyjnych, deszczowych
 • metoda z wykorzystaniem miernika prądów impulsowych dla bitumicznych dachów płaskich
 • metoda dymowa do testowania szczelności instalacji grawitacyjnych, izolacji dachów i tarasów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie branżowe, oraz nowoczesne wyposażenie, aby w rurociągach ciśnieniowych lub grawitacyjnych w sposób szybki i ekonomiczny dokonać lokalizacji wycieków wody. Często zdarza się, że obserwujemy efekt nieszczelności instalacji lub izolacji w postaci zalania lub podwyższonej wilgotności substancji budowlanej, ale nie jesteśmy w stanie w sposób prosty stwierdzić przyczyny takiego stanu. Nawet drobne nieszczelności lub przenikanie wody i wilgoci w dłuższym horyzoncie czasowym prowadzi do powstawania dużych szkód materialnych, osłabia substancję budowlaną, konstrukcyjną i negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców.


Firma Dryfast Sp. z o.o. w zakresie swoich usług świadczy usługi wykrywania wycieków wody i lokalizacji nieszczelności. Nasza oferta obejmuje:

 • lokalizacja wycieków w budynkach mieszkalnych i publicznych
 • lokalizacja wycieków instalacji ciepłej i zimnej wody, CO, ogrzewania podłogowego, instalacji kanalizacji grawitacyjnej
 • lokalizacja wycieków na dachach płaskich pokrytych papą lub dachach zielonych

W naszej pracy stosujemy najnowocześniejsze dostępne technologie i aktualną wiedzę dotyczącą najlepszych europejskich praktycznych rozwiązań.

Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, oraz niezbędne wyposażenie w specjalistyczne urządzenia do diagnozowania lokalizacji wycieków.